Living with chronic wounds in Czech Republic

In these videos we follow a Venous Leg Ulcer patient and watch her story being told from three different angles: the patient’s, the health care professional’s and the institution’s. The videos were created by filmmaker Aurora Piaggesi. Copyright © EWMA 2018.

About

Masaryk University Brno, Czech Republic

Masarykova univerzita (Brno)

Description

The patient suffered from preconditions such as obesity, lower limb lymphedema, leg ulcers and chronic wound-healing problems. She also suffered some personal tragedies. The health-care system failed her in finding her a healthcare professional attention with no alternative solution. When she came to our clinic we proceeded to do the necessary treatment and care, for example: proper local treatment of wounds, prescription for drugs, short-stretch compression systems, management of pain and oedema, or home-care nurse assistance. The treatment has corresponded do patient’s current health and social situation. From this we were able to make her feel valued with better future personal outcomes. Our efforts contributed to a success and the leg ulcers has healed within 5 months. Our story is not only about the proper complex treatment of a patient, but also the necessity of interpersonal communication in patient care.

Jan Stryja works for Salvatella Ltd, Czech Republic, as a senior vascular surgeon experienced in wound management. Salvatella is an outpatient clinic specialized in wound management and treatment of vascular disorders. The services extend to patients with all types of acute and non-healing wounds and provide wound care covering an area of 60 000 inhabitants in North Moravian region.

For more information see their website www.salvatella.cz

The video is in Czech with English subtitles.

Czech description

U pacientky byla na počátku léčby přítomna řada zdravotních potíží (obezita, lymfedém dolních končetin, bércové vředy a problémy spojené s jejich nehojením) i osobních rodinných problémů. Pacientka vnímala negativně zejména tu skutečnost, že pro ni bylo velmi obtížné najít odbornou pomoc, která by reflektovala její obtížnou životní a zdravotní situaci. Když se poprvé dostala do našeho zdravotnického zařízení, navrhli jsme ji možnosti léčby i ošetřování ulcerací dolních končetin, včetně adekvátní lokální léčby ulcerací, potřebnou medikaci, vhodnou zevní kompresivní léčbu, léčbu bolesti a otoků či asistenci sestry domácí péče při převazech. Tato komplexní léčba byla v souladu s aktuálním zdravotním a sociálním stavem pacientky. Již tento fakt napomohl pacientce lépe přijmout naději, že v dohledné době dojde ke zlepšení jejích zdravotního stavu. Naše snaha byla korunována úspěchem, bércové vředy pacienty pacientky se do pěti měsíců zahojily. Tento příběh poukazuje zejména na to, že nedílnou součástí komplexní léčby nebojící se rány musí být i efektivní komunikace mezi zdravotníky a nemocným.

Jmenuji se Jan Stryja a pracuji jako lékař ve společnosti Salvatella s.r.o. v České republice jako konzultant, cévní chirurg, se zkušenostmi v léčbě ran. Salvatella s.r.o. je ambulantní zařízení, které poskytuje odbornou léčebně preventivní péči v oboru cévní chirurgie se zaměřením na léčbu pacientů s nehojící se ránou. Spektrum našich pacientů zahrnuje nemocné se všemi typy akutních a nehojících se ran. Spádovou oblast tvoří severomoravský region České republiky s populací asi 60 000 obyvatel.

Více informací o nás najdete na webu www.salvatella.cz

Related Resources

Skip to content