NIFS Konferencen 2024

NIFS sitt årlige faglige arrangement har i løpet av de siste årene vokst seg fra å være et seminar til å bli en kongress. Det har som formål å spre kunnskap om oppdatert sårbehandling i hele landet. Av den grunn veksles kongress sted mellom Oslo og resten av landet annethvert år.
Norsk interessefaggruppe for sårheling NIFS 2024
NIFS  sitt årlige faglige arrangement har i løpet av de siste årene vokst seg fra å være et seminar til å bli en kongress.  Det har som formål å spre kunnskap om oppdatert sårbehandling i hele landet. Av den grunn veksles kongress sted mellom Oslo og resten av landet annethvert år.  I 2018 ble kongressen for eksempel holdt på Svolvær.  Siden kongressen har vokst seg stor er vi avhengig av egnete kurslokale som har nok plass og gode audiovisuelle løsninger. I tillegg er kongressen avhengig av å ha nok hotell fasiliteter for å imøtekomme antall deltakere og utstillere.
Skip to content