EWMA Conference 2018

WSTĘPNY PROGRAM

SESJE KLUCZOWE

W programie znajdą się zarówno nowe tematy, ważne dla europejskiej społeczności specjalistów w zakresie leczenia ran, jak i tematy, które zdobyły już popularność podczas wcześniejszych edycji konferencji EWMA. Sesje te dotyczyć będą postępów w edukacji i badaniach naukowych w dziedzinach takich jak epidemiologia, patologia, diagnostyka, profilaktyka i leczenie ran.

 

Sesje kluczowe obejmują najistotniejsze dla EWMA obszary, takie jak:

 • Sesja otwarcia: Kraków: nowe horyzonty w leczeniu ran
 • Stopa cukrzycowa
 • Owrzodzenia kończyn dolnych i zapobieganie ich nawrotom – aktualny stan wiedzy
 •  Rany nietypowe – narzędzia do diagnostyki i współczesnej terapii
 • Technologie informacyjne
 • Obciążenie kosztami leczenia ran/ ekonomika zdrowia
 • Diagnostyka i ocena ran
 • Zakażenie miejsca operowanego
 • Zaawansowane terapie
 • Odleżyny w warunkach opieki nieostrej
 • Oparzenia
 • Owrzodzenia tętnicze

 

ŚCIEŻKI EWMA

Całodzienne ścieżki tematyczne są szczególnie popularne wśród uczestników konferencji EWMA, ponieważ sprzyjają bardziej pogłębionej dyskusji.

 

Ścieżki tematyczne podczas EWMA 2018 to:

 • Unaczynienie
 • Oparzenia
 • Stopa cukrzycowa
 • Profilaktyka i kontrola zakażeń (IPC), w tym program leczenia przeciwdrobnoustrojowego i zakażenia miejsca operowanego

 

WARSZTATY

Warsztaty odbywają się zazwyczaj w mniejszym gronie niż sesje kluczowe, sesje fokusowe czy sesje doniesień wolnych.

Warsztaty EWMA są interaktywne i dają uczestnikom możliwość dogłębnego przedyskutowania poszczególnych aspektów tematów poruszanych podczas sesji.

Warsztaty obejmą następującą tematykę:

 • Leczenie ran po wypisie – omówienie studiów przypadków
 • Jak czytać artykuły naukowe? Zrozumienie podstaw
 • Chirurgiczne opracowanie rany
 • Egzema u pacjenta z owrzodzeniami kończyn dolnych
 • Odciążanie
 • Powierzchnie podparcia redukujące ucisk i przynoszące ulgę pacjentom oraz skuteczna zmiana pozycji pacjentów mająca na celu zminimalizowanie ryzyka
 • Higiena rąk a rany

SESJE FOKUSOWE

Sesje fokusowe to możliwość zagłębienia się w określony temat. Odbywają się one w mniejszym pomieszczeniu i zwykle uwzględniają 1 lub 2 prelegentów:

 

Sesje fokusowe w 2018 roku to:

 • Czy każdy pacjent przestrzega zaleceń?
 • Ból w leczeniu ran
 • Rany nietypowe – jaką postawisz diagnozę?
 • Obrzęk limfatyczny i lipidowy
 • Angiologia
 • Rola opieki pielęgniarskiej w warunkach wielodyscyplinarnej współpracy
 • Biofilm a rany
 • Leczenie ran na przestrzeni całego życia

 

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

Wiele takich spotkań odbędzie się w strefie e-plakatów. W nieformalnych okolicznościach uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać i porozmawiać z wiodącymi ekspertami w dziedzinie leczenia ran.

 

SESJE GOŚCINNE

EWMA zaprasza wiele instytucji do zorganizowania sesji gościnnych podczas EWMA 2018. Ma to na celu zacieśnienie współpracy naukowej i umożliwienie networkingu z udziałem organizacji aktywnie działających w obszarach powiązanych z leczeniem i zaopatrywaniem ran.

 

STRESZCZENIA NA DONIESIENIA WOLNE (USTNE), E-PLAKATY I PLAKATY PAPIEROWE

 

Streszczenia na sesje prezentacji ustnych oraz sesje plakatów elektronicznych i papierowych mogą być nadsyłane w następujących kategoriach:

Rany ostre • Środki przeciwdrobnoustrojowe • Nauki podstawowe • Oparzenia • Urządzenia i interwencje • Stopa cukrzycowa • Opatrunki • Edukacja • e-Zdrowie • Ekonomika zdrowia i wyniki • Opieka domowa • Zakażenia • Owrzodzenia kończyn • Podciśnieniowa terapia ran • Żywienie • Ból • Odleżyny • Profilaktyka • Jakość życia • Ocena ran • Studia przypadków (tylko e-plakaty) • Komunikacja zawodowa (tylko e-plakaty)

 

Wszystkie streszczenia powinny być przesłane online na www.ewma2018.org

 

Termin nadsyłania streszczeń: 1 grudnia 2017