EWMA Conference 2018

Proces rejestracji “krok po kroku”

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Firefox lub Google Chrome, ponieważ system rejestracji działa wówczas sprawniej.

 

Przy pierwszym logowaniu do systemu, zostaną Państwo poproszeni o podanie adresu email w celu założenia konta. Jeśli uczestniczyli Państwo we wcześniejszych konferencjach w roku 2015, 2016 lub 2017, proszę użyć tego samego loginu i hasła.

 

System umożliwia zarejestrowanie osób trzecich. Proszę nie tworzyć profili innych uczestników korzystając z własnego konta email lub z „fałszywych” adresów mailowych. Jeśli chcą Państwo zarejestrować innego uczestnika konferencji, proszę zalogować się do swojego profilu. Następnie będzie można wprowadzić dane osobowe dowolnego uczestnika. Państwo otrzymają rachunek/fakturę, a zarejestrowany uczestnik otrzyma automatycznie wygenerowany email z potwierdzeniem rejestracji.

 

Aby się zarejestrować należy:

  • Kliknąć przycisk „Individual Registration’
  • Kliknąć przycisk „next”, aby rozpocząć proces rejestracji
  • Następnie należy poprzez wybranie odpowiedniego przycisku wskazać, czy chcą Państwo zarejestrować siebie czy kogoś innego. Zarejestrowanie innego uczestnika wymaga podania jego danych osobowych  (adres email, nazwa instytucji, itp.)
  • Wybrać typ uczestnika w rozwijalnym menu i kliknąć przycisk ”choose tickets” („wybierz bilety”)
  • Następnie zostaną Państwo przekierowani na stronę, na której należy dodać odpowiednią opłatę rejestracyjną do „koszyka zakupów”, a następnie kliknąć zielony przycisk „continue
  • Na kolejnym etapie będzie można edytować adres na fakturze, jeśli różni się od adresu w utworzonym profilu użytkownika. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy kliknąć szary przycisk „edit invoice address” („edytuj adres na fakturze”), uzupełnić obowiązkowe pola (zaznaczone czerwonym znakiem *) oraz kliknąć przycisk „save” („zapisz”)
  • Następnie należy wybrać sposób płatności w rozwijalnym menu i kliknąć zielony przycisk „continue”. Wyświetli się wówczas strona z podsumowaniem procesu rejestracji. Jeśli wszystko się zgadza, należy kliknąć zielony przycisk „finish registration” („zakończ rejestrację”)
  • Jeśli wybiorą Państwo płatność kartą kredytową (wyłącznie VISA lub MasterCard), zostaną Państwo przekierowani na zabezpieczoną stronę płatności.
  • Po zrealizowaniu płatności wyświetli się ostatnia strona procesu rejestracji, która pozwoli na wydrukowanie kopii faktury lub rachunku potwierdzającego płatność kartą. Automatycznie otrzymają Państwo również potwierdzenie pomyślnie zakończonej rejestracji mailem wraz z kopią faktury lub rachunku w załączniku.
  • Proszę kliknąć przycisk „log out” po zakończeniu rejestracji.