EWMA Conference 2018

Rejestracja


ewma_reg_prices_polish_new.PNG

1 Dotyczy członków Organizacji Współpracujących z EWMA – por.: ewma.org

Opłata rejestracyjna obejmuje torbę konferencyjną, książkę programową, streszczenia (dostępne w aplikacji konferencyjnej), wstęp na wszystkie wydarzenia konferencyjne w programie (za wyjątkiem jednodniowej rejestracji na wystawę, która daje wstęp tylko do strefy wystawienniczej).

Konferencja obejmuje dwudniowy program polski oraz kilka sesji tłumaczonych symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Na miejscu będzie można zakupić posiłki i napoje.