EWMA Conference 2018

If you have any questions, please contact the Conference Secretariat:

EWMA Secretariat
Nordre Fasanvej 113, 2.
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
Tel.: +45 7020 0305
ewma@ewma.org

www.ewma.org


Komitet Wykonawczy

Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran

Sue Bale, Prezes
Severin Läuchli, Prezes poprzedniej kadencji
Georgina Gethin, Sekretarz Honorowy
Alberto Piaggesi, Sekretarz Naukowy
Jan Stryja, Skarbnik

Lokalny Komitet Organizacyjny

Arkadiusz Jawien, PTLR
Marek Kucharzewski, PTLR
Paulina Mo´scicka, PTLR
Beata Mrozikiewicz-Rakowska, PTLR
Mariusz Kozka, PTLR
Maciej Sopata, PTLR