EWMA Conference 2018

Języki

Konferencja obejmuje 2-dniowy program polski oraz kilka sesji k luczowych, ścieżek tematycznych i warsztatów tłumaczonych symultanicznie z języka angielskiego na język polski.