EWMA Conference 2018

Aplikacja konferencyjna EWMA 2018

Aplikacja konferencyjna będzie dostępna przed konferencją i zaw ierać będzie program konferencji, wszystkie streszczenia, informacje na temat prelegentów i wszelkie inne praktyczne informacje potrzebne uczestnikom. Proszę szukać aplikacji EWMA 2018 w App Store lub Google Play.

375604_EWMA2018_conference_app_for_web.jpg