EWMA Conference 2018

EWMA 2018

 

Tematem konferencji jest: Kraków: Nowe Horyzonty w Leczeniu Ran

Konferencja EWMA 2018 będzie koncentrować się na tym, jak ważne jest usprawnione i ustawiczne kształcenie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie leczenia ran.


Technologie leczenia ran rozwijają się dynamicznie, oferując now e możliwości leczenia, które powinny znaleźć zastosowanie w prakt yce po zweryfikowaniu ich opłacalności i korzyści dla pacjentów. Rozwój ten podkreśla wagę nowoczesnego i ustawicznego kształcenia w warunkach interdyscyplinarnych. Aspekty technologiczne i edukacyjne to dwa istotne elementy poszukiwania i poszerzania nowych horyzontów w leczeniu ran.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Konferencja EWMA oferuje wysoki poziom prezentacji naukowych, stwarza okazję do nawiązania kontaktów i stanowi doskonałą szan sę wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach międzynarodowej społecz - ności medycznej.

Weź udział w EWMA 2018, aby:

  • - zdobyć nową wiedzę i poznać najlepsze praktyki związane z najnowszymi badaniami i postępowaniem w leczeniu ran. 91% uczestników konferencji EWMA 20171 potwierdza, że miało okazję wykorzystać zdobytą podczas konferencji wiedzę w swojej praktyce klinicznej.
  • - poznać badaczy i klinicystów z całego świata. 97% uczestników konferencji EWMA 20171 nawiązało kontakty zawodowe z innymi uczestnikami.
  • - uczestniczyć w kluczowych sesjach naukowych o wysokim poziomie merytorycznym, sesjach abstraktowych, praktycznych warsztatach, sesjach fokusowych i gościnnych, organizowanych przez inne towarzystwa medyczne prezentujące najnowsze doniesienia. 90% uczestników deklaruje, że program konferencji był źródłem nowych wiadomości.1
  • - spotkać się z dostawcami i wymienić się doświadczeniami w zakresie zaawansowanych technologii i produktów do leczenia ran. 94% uczestników uważa, że odwiedzenie stoisk wyst - awowych miało znaczenie dla ich codziennej pracy.1

1Sondaż wśród uczestników EWMA 2017

Krakow.bmp

WAŻNE DATY


Zakończenie wczesnej
rejestracji

6 marca 2018


Daty konferencji
9-11 maja 2018


MIEJSCE KONFERENCJI
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
Polska


WIĘCEJ INFORMACJI

Sekretariat EWMA
Nordre Fasanvej 113
DK-2000 Frederiksberg,
Dania
Tel.: + 45 7020 0305
Fax: +45 7020 0315
ewma@ewma.org
www.ewma.org