UITNODIGING

Het is een groot genoegen u uit te nodigen voor het 27e congres van de European Wound Management Association, EWMA 2017.
In 2017 biedt het congres een meer gevarieerde mix van onderwerpen over wondbehandeling dan ooit tevoren, met verschillende plenaire sessies, keysessies, workshops, focussessies,
gastsessies en het EWMA-symposium, die een volledige dag duren.

WAAROM HET EWMA-CONGRES BIJWONEN?

Het congres biedt hoogwaardige wetenschappelijke presentaties, netwerkactiviteiten en een uitstekende kans om kennis en ervaringen uit te wisselen met internationale collega’s.

Woon EWMA 2017 bij om:

  • nieuwe kennis en best practices te vergaren over de behandeling van wonden en het meest recente onderzoek. 91% van de deelnemers van EWMA 2016 vertelde dat ze de opgedane kennis kon toepassen in de dagelijkse praktijk.
  • collega-onderzoekers en clinici uit alle delen van de wereld te ontmoeten. 96% van de deelnemers van EWMA 2016 heeft zakelijk genetwerkt met andere deelnemers.
  • hoogwaardige keysessies, ‘free paper’-sessies, praktische workshops en focussessies bij te wonen, naast gastsessies georganiseerd door andere medische verenigingen die nieuwe kennis bieden. 89% van de deelnemers verklaarde dat het programma nieuwe kennis bood.
  • leveranciers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen betreffende wondzorgproducten en -technologie. 95% van de deelnemers was van mening dat de beurs relevant was voor hun werk.


We kijken ernaar uit u te verwelkomen in Amsterdam, hoofdstad
van de inspiratie en een geweldige stad met vele gezichten; laat u
verrassen door de creatieve en informele sfeer.