EWMA 2020, 18-19 Nov

HELDAGSKONFERENS 7 JUNI OM SÅRBEHANDLING I HEMMET – UTAN KOSTNAD

Sjuksköterskor inom kommunal vård och primärvård


Friday, 7 June

8.30-15.30

Room: F1-2


Vi bjuder dig in till ett heldagsprogram för att presentera den senaste forskningen och aktuella kunskaper om sårbehandling inom svensk kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Föredragshållarna kommer från hela Sverige och har stor yrkeserfarenhet och spetskompetens inom sårbehandling.

Konferensens huvudtema är ”Personcentrerad vård. Vem har ansvaret för såret?” Vi har sammanställt programmet så att ämnena ger dig en sammanfattning av de mest aktuella frågorna inom dagens sårbehandling.

Anmälan

Instruktioner för anmälan

Vi rekommenderar att man använder sig av Firefox eller Google Chrome eftersom systemet fungerar bättre i dessa browsers. 

När man ska göra sin anmälan blir man ombedd att skapa en ”User” genom att skriva in sin e-mail adress. Var vänlig och skapa en "User" för att kunna fortsätta göra anmälan.

Anmälan och bekräftelsen är på engelska.