EWMA 2020, 18-19 Nov

EWMA stipendium för svensk vårdpersonal

Unik möjlighet för svensk hälso-och sjukvårdspersonal!

När utvecklingen av sårbehandling fortfarande låg i sin linda som ett separat fokusområde inom vården, var Sverige en av de tidiga aktörerna och är fortfarande bland de världsledande inom detta område. Detta var fallet när det gällde såväl att erbjuda sårbehandling som att förebygga amputationer relaterade till fotsår hos personer med diabetes samt att förhindra trycksår och framgångsrikt behandla bensår. Till EWMA-konferensen 2019 i Göteborg kommer internationella sårexperter som presenterar spännande ny forskning kring sår. Svenska forskare citeras i hela världen när det kommer till sårbehandling, hälso- och sjukvårdsekonomi, och har bidragit till att skapa konsensusdokument och internationella riktlinjer i många europeiska länder. 


Hur ansöker jag om stipendium?

EWMA erbjuder 200 stipendier* till svensk sjukvårdspersonal. För att ansöka ber vi dig att svara på några frågor före den 31 mars. Frågorna tar cirka 3–5 minuter att besvara.

Du kommer till frågorna här: https://www.surveymonkey.com/r/VGDJFXP

Deadline för ansökan om stipendium: 31 mars


Sedan kommer de som beviljas stipendium att väljas ut och bli informerade senast den 2 april.

Vi hoppas att många svenskar med sårintresse och med olika professioner inom hälso- och sjukvården kommer att välkomna detta erbjudande, och få ta del av ny kunskap om sår, prevention och sårbehandling. 

Vänliga hälsningar,

Sue Bale, ordförande

EWMA European Wound Management Association


* Endast anmälningsavgiften är kostnadsfri. Rese- och hotellkostnader relaterade till konferensdeltagande ingår inte.