ZAPROSZENIE

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na
28. Konferencję Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran
– EWMA 2018.

Tematem konferencji jest:
Kraków: Nowe Horyzonty w Leczeniu Ran

Konferencja EWMA 2018 będzie koncentrować się na tym, jak ważne jest usprawnione i stałe kształcenie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie
leczenia ran.


Technologie leczenia ran rozwijają się dynamicznie, oferując now e możliwości leczenia, które powinny znaleźć zastosowanie w praktyce po zweryfikowaniu ich opłacalności i korzyści dla
pacjentów. Rozwój ten podkreśla wagę nowoczesnego i ustawicz - nego kształcenia w interdyscyplinarnych warunkach. Aspekty technologiczne i edukacyjne to dwa istotne elementy poszukiwani a i poszerzania nowych horyzontów w leczeniu ran.


Konferencja EWMA po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, w historycznym mieście Krakowie. Będąc miastem o długiej historii spuścizny intelektualnej i cechującym się dynamicznym rozwojem, Kraków jest idealnym miejscem organizacji konferencji EWMA 2018, które ma szansę przyciągnąć europejską i międzynarodową społeczność specjalistów w zakresie leczenia ran, którym
przyświeca wspólny cel coraz lepszej opieki nad pacjentami.


Czekamy na Was w Krakowie!

 

MIEJSCE KONFERENCJI
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
Polska


WIĘCEJ INFORMACJI
Sekretariat EWMA
Nordre Fasanvej 113
DK-2000 Frederiksberg, Dania
Tel.: + 45 7020 0305
Fax: +45 7020 0315
ewma@ewma.org
www.ewma.org